Életbiztosítás, életbiztosítók

Az életbiztosításoknak sok  fajtája létezik, vannak amelyek  működhetnek életbiztosításként, és megtakarításként is. Az első nagy csoportba tartoznak a kockázati életbiztosítások, melyeknek általában a futamidejük fix, és kifizetésre a biztosított halálakor kerül sor.Kockázati életbiztosítás esetén a szerződő által történő díjfizetése ellenében a biztosító vállalja, hogy amennyiben a biztosított fél a biztosítás időtartamán belül meghal, akkor az előre meghatározott személy, aki a kedvezményezett, megkapja azt az összeget, amely a biztosítási szerződésben szerepel. Ha a szerződött idő lejáratakor a biztosított fél életben van, akkor a biztosítás kifizetés nélkül megszűnik. Ennek a biztosítási formának a célja, hogy a kedvezményezett túlélőknek az ügyfél biztosítsa, hogy a bekövetkezett halála esetén ne okozzon anyagi gondot számukra a biztosított esetleges adósságának rendezése, a temetési költségek fedezése vagy egyéb kiadások megfizetése.  A kockázati életbiztosítás mint hitelfedezeti életbiztosítás is rendelkezésre áll. A whole life biztosítás esetében a díjfizetési periódus korlátozva van, pl. az ügyfél 80 éves koráig, ezt követően a biztosítás díjfizetés nélkül marad érvényben.

A második típus az elérési életbiztosítás, itt is fix futamidő  van, viszont ez nem halál esetén hanem a biztosított futamidő túlélésekor fizet a biztosítottnak. Ezek a biztosítási formák már nem igen léteznek, mert már elavult biztosítási formák,  azért mert megtakarításként nem voltak kifizetődőek,  az emberek szerencsés esetben is csak a befizetett vagy még annál is kevesebb pénzt kapták vissza. Ennek oka, hogy az inflációt nem tudták követni a minimális kamataikkal.Az elérési életbiztosításnál a szerződő díjfizetése ellenében a biztosító arra vállal kötelezettséget, hogy ha a biztosítási tartam eltelte után is életben van, akkor részére, vagy a biztosított által meghatározott kedvezményezettnek a biztosítási összeget kifizeti. Amennyiben a biztosított a szerződött időn belül meghal, akkor a biztosítás megszűnik, és a már befizetett díjak és a felhalmozott hozam a megnevezett kedvezményezettet, ha ez nincsen akkor az örököst illeti. Fontos információ, hogy sok biztosítási piacon – így a magyaron is – az elérési biztosítás bizonyos értelemben csak elméleti konstrukció, önmagában ilyenek nem állnak rendelkezésre.  Amelyek leggyakrabban előfordulnak, azok a vegyes, a díj-visszatérítéses elérési biztosítás és a járadékbiztosításokként jelennek meg.

A vegyes életbiztosítás esetében kombinálva van a kockázati és a tisztán elérési életbiztosítás szolgáltatása. Ennek kapcsán a biztosított fél halála esetében a biztosító kifizeti a szerződésben meghatározott biztosítási összeget és a szerződés megszűnik a biztosítási összeg kifizetésével, vagy a biztosítási időszak végén kerül sor a kifizetésre, akkor ha a biztosított életben van. Az életbiztosítások legelterjedtebb fajtája a vegyes életbiztosítás,  ez a kockázati- és elérési életbiztosítási formák egyvelege, ez fizet halál és futamidő elérés esetén is,  a hátrányuk viszont, hogy életbiztosításként  nem megfelelő, mert a halál esetén kifizetett összeg általában 1-1.5 millió forint, ami egy jó életbiztosításhoz kevés, mellette még megtakarításként sem a megfelelő, mert a legtöbb esetben magas hozam nélküli,  és ezeket a hozamokat a magas költségek  csökkentik. Mivel az életbiztosítás szolgáltatás, ezért költségekkel jár, ezek főleg akkor magasak ha több kiegészítő biztosítás kerül bele, így ismét az ár/érték arány a probléma. Ez a forma csak arra jó, hogy  legyen  egy minimális összegű biztosítás,  minimális összeget is kap vissza a lejáratakor.

Az életbiztosítások legjobb formája a befektetési  életbiztosítás, ez lényegében megtakarítás, és  életbiztosításként is funkciónál.  Magyar országban  még kevésbé ismert, a futamidő szempontjából több opció létezik:

a) a  fix futamidejű,

b) a futamidejét az ügyfél határozhatja meg,

c) vagy  az élethosszig tartó.

A hozamai stabilan a banki kamatok felett teljesít. A megtakarítás formája többféleképpen választható,  lehet egyszeri díjas,vagy folyamatos díjas, ez fizethető havonta, negyedévente, félévente vagy akár évente is.

A befizetett összeg jelentős része a biztosító vagyonkezelője által befektetésre kerül, így az adott megtakarítási formával a havonta kisebb félretett összeggel már jelentős vagyon építhető fel 10-20 év alatt. Ennek elindításához már akár havi 10000Ft-os befizetés is elegendő.  Ez a befektetési egységhez kötött életbiztosítást  ajánlják ma a legjobb megoldásnak a hazai biztostok.

Kötött időpontra szóló (term fix) életbiztosítás

A biztosító  a szerződésben foglaltaknak megfelelően – a szerződő díjfizetése ellenében – a rögzített időtartam lejártát követően mindenképpen kifizeti a mindenkori biztosítási összeget. Ha a kötött időpontban a biztosított életben van, a biztosító neki vagy az általa megnevezett kedvezményezettnek fizeti kis a biztosítási összeget. Ha a biztosított a szerződéses időn belül elhalálozik, abban az esetben a biztosító a szerződésben szereplő időpont  végéig a helyette átvállalja a díjfizetést, és a tartam végén a kedvezményezettnek fizeti ki a biztosítás teljes összegét.

Járadékbiztosítás

A szerződő előzetes befizetései ellenében történik a biztosító részéről a szerződés feltételei szerinti rendszeres időközönkénti pénz folyósítása a biztosított, vagy a biztosított által megnevezett kedvezményezett részére. A járadék folyósítása – a szerződő választása alapján – lehetséges a biztosított élete végéig vagy az előre meghatározott időpontig.

A hitelfedezeti életbiztosítás célja, hogy a biztosított halála esetén a családtagok ne szorulhassanak meg anyagilag.Az elhunyt adósságát az életbiztosítás fedezi, illetve ha marad még az összegből, akkor az a kedvezményezettnek jár.

Az egyszeri díjas életbiztosításokat tulajdonképpen befektetésként kezelik, lényege, hogy egyetlenegyszer kell egy nagyobb összeget befektetnie, és a biztosító az Ön pénzét tovább forgatja.Ezek általában már fél millió forintos befektetéstől elérhetőek, de természetesen több száz millió forintos nagyságrendig emelkedhetnek.

Életbiztosítók:

Egy család biztonságáról, gondoskodásáról többféle módot lehet választani. Az egyik bevett gyakorlat az életbiztosítás lehetősége.

Az életbiztosítás az anyagi segítség mellett egy hosszabb távú befektetés is lehet. Az életbiztosításnak számtalan típusa ismert, ezek általában a Biztosító társaságok által létrehozott néven kerülnek a köztudatba.

Például a “Kockázati életbiztosítás” mely akkor fizet  ha a szerződő a szerződési idő alatt elhunyt.

Az ” Elérési biztosításokat” az ügyfelek  meghatározott időtartamra, vagy lejárati időpontra kötik.

A ” Vegyes életbiztosítás” a kockázati és elérési biztosítás kombinációja.

A ” Befektetési életbiztosítás”  esetében a biztosított választhatja meg, hogy a díjtartalékot milyen típusú és kockázatú portfolióba fektesse be a biztosító.

A ” Járadékbiztosítások “-nak sokféle, és egyes esetekben más konstrukciókkal kombinált formája van, de ezeknek csak egy része életbiztosítás.

A Pannónia Biztosító társaság életbiztosítási formája a Pannónia életbiztosítás, mely lehetőséget biztosít, hogy gondoskodjon a gyermekéről, megoldás lehet a nyugdíja évekre, vagy egy vállalkozónak  nyújthat biztonságot a tevékenysége során.

Az Aranyszárny egy hosszú távra szóló életbiztosítási forma mely befektetéshez kötött.

A Horizont életbiztosítás is egy kiegészítő, személyre szóló biztosítás, mely többféle területen nyújt védelmet.
A Mozaik életbiztosítás olyan ajánlat mely  egybekötött megtakarítási programmal a hosszú távon tervezett életcélokhoz elengedhetetlen tőke biztosítási védelem mellett gyűjthető össze. Ezek a Generali-Providencia Biztosító termékei, Generali életbiztosítások.

Az ING életbiztosítások is érdemesek megfontolásra.